Presentaties

De zeggingskracht van presentaties zit niet in uitgebreide tekst-sheets maar in heldere beelden – die beklijven!

In talloze presentaties voor Amsterdammers, in plantoelichtingen voor bestuurders en vakgenoten en in colleges voor studenten scherpte Maurits de Hoog dit uitgangspunt aan. Zijn intreerede aan de TU Delft in 2009 is de enige uitzondering. Dat is een uitgeschreven lezing. Bij alle andere is het beeld leidend en zijn een paar woorden voldoende om focus te brengen. Een simpel tekstbalkje vertelt de boodschap; met dank aan de vormgevers van het NOS-journaal.

Presentaties

De zeggingskracht van presentaties zit niet in uitgebreide tekst-sheets maar in heldere beelden – die beklijven!

In talloze presentaties voor Amsterdammers, in plantoelichtingen voor bestuurders en vakgenoten en in colleges voor studenten scherpte Maurits de Hoog dit uitgangspunt aan. Zijn intreerede aan de TU Delft in 2009 is de enige uitzondering. Dat is een uitgeschreven lezing. Bij alle andere is het beeld leidend en zijn een paar woorden voldoende om focus te brengen. Een simpel tekstbalkje vertelt de boodschap; met dank aan de vormgevers van het NOS-journaal.

Hieronder worden enkele presentaties uitgelicht en is een overzicht van alle presentaties te vinden.      

Atlas ABC

In zijn intreerede als hoogleraar Stad en Regio aan de TU Delft uit 2009 is het profiel van de stadsverkenner gemunt. Naast stedenbouwkundigen die opereren in integrale projecten of als vormgevers van de openbare ruimte kan het ontwerpen ook ingezet worden om opgaven te verkennen: om opties of scenario’s in beeld te brengen en daarmee het gesprek te faciliteren over de ontwikkeling van de stad en het land. Dat vraagt om een onderzoekende, nieuwsgierige houding en een brede benadering.
Op alle schaalniveaus – van de universiteitsclusters en de Hollandse delta tot aan de megaregio ABC (Amsterdam-Brussels-Cologne) – stapelen zich super-interessante kwesties op!

Amsterdam 700-750

In verschillende lezingen in de afgelopen jaren stond de onwaarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse binnenstad in de afgelopen decennia centraal. Amsterdam 700 in 1975 was daarvoor een belangrijke katalysator: de stad zelf werd podium en decor voor talloze nieuwe evenementen en festivals. Wat zou Amsterdam 750 in 2025 ons kunnen brengen?

Download PDF

MRA – MRDH

Een belangrijk verschil tussen de metropoolregio’s Amsterdam en Rotterdam-Den Haag zit in de organisatie van hun interactiemilieus. Terwijl de Amsterdamse binnenstad zich ontwikkelde tot een geconcentreerd supercluster, dat tientallen miljoenen bezoekers trekt, liggen de interactiefaciliteiten in Rotterdam en Den Haag rond een lange lijn van de pier van Scheveningen naar Ahoy in Rotterdam-Zuid. Het gespreide model is voor bezoekers van buiten minder aantrekkelijk. Het aanbod voor bewoners van de regio is daarentegen veel diverser.

Download PDF

Wat gebeurt er eigenlijk in Nieuw-West?

Parkstad was in 2000 een onwaarschijnlijk ambitieus programma voor de vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden. Door de vastgoedcrisis stagneerde de vernieuwing. In een lezing in september 2019 voor een excellent gezelschap van planologen kwam vragen aan de orde als: hoe is er in én na de crisis geopereerd en wat is een mogelijk perspectief? De intensivering van de Ringzone tussen de voor- en naoorlogse stad gaat door rond Sloterdijk en in het Schinkelkwartier, maar hoe gaat het met het groen – rond de Oeverlanden en de Bretten en rond de Sloterplas?

Download PDF

Overzicht presentaties

2019 ↓

 • Growth?, UvA Masterclass, Amsterdam, 14 januari 2019
 • Op een luchtbed in de branding, Gemeente Amsterdam, 23 januari 2019
 • Genealogie van clusters, Deltametropool, Rotterdam, 9 mei 2019
 • Op een luchtbed in de branding, KIVI Verkeer en Vervoer, 24 juni 2019
 • Een frisse start, Sturing planvorming in de startfase van projecten, gemeente Zaanstad, 24 september 2019

2018 ↓

 • Building better cities, Ontvangst delegatie Taipeh in Amsterdam, 28 januari 2018
 • Amsterdam, Reinventing The Water City, German Marshall Fund, 10 maart 2018
 • Buiteneiland, Gemeente Amsterdam, 5 juli 2018
 • Building better cities, Keynote 3rd Asian Public Housing Forum,Taipeh, 22 oktober 2018

2017 ↓

 • Lowlands, Keynote Government Led Urban Regeneration, Taipeh, 5 januari 2017
 • Amsterdam, Reinventing The Water City, Keynote Government Led Urban Regeneration, Taipeh, 6 januari 2017
 • Sprong over het IJ, ARCAM-winterlezing, 12 februari 2017
 • AMS 2050, Studio 2050 AMS, KIT, 17 februari 2017, 26 juni 2017, 12 september 2017
 • Sixhaven, Angsaw, 18 juni 2017
 • R&D Revisited, research en development in het Amsterdamse gemeenteapparaat, gemeente Amsterdam, 16 november 2017

2016 ↓

 • Amsterdam, Reinventing The Water City, Projet Urbain, 19 mei 2016
 • Ruimte voor de Stad, Utrecht, Amsterdam, Zaanstad, GVB, Keulen

2015 ↓

 • Hink-stap-sprong over het IJ, Arcam-winterlezing, 15 februari 2015
 • Western garden cities redesign, TU Delft, 20 mei 2015
 • Amsterdam 2025, BLB, Hermitage Amsterdam, 28 mei 2015
 • Sprong over het IJ, A-Lab, 19 juni 2015
 • Amsterdam 2025, Amsterdam City, 17 oktober 2015

2014 ↓

 • City and culture, Masterclass Planologie UvA, 17 januari 2014
 • Plan-Zuid Berlage, Arcam winterlezing, 16 februari 2014
 • Zaancorridor, Deltametropool/TU Delft, 26 maart 2014
 • Ingenieurs en architecten, bij de aanbieding van Gertjan Wieburg’s Architectuur en beschaving, Amsterdam, 23 mei 2014
 • Compacte Stad 2.0, ULI – Amsterdam, 6 juni 2014
 • What if?, Stad en spoor, conferentie 175 jaar spoor, Pakhuis de Zwijger, 7 oktober 2014
 • Hidden Treasures Innercity East, Studio Plantage AMS, 10 oktober 2014
 • The Amsterdam Case, waterfront development, Malmö University, 19 november 2014
 • Living with water, Voronezh University, 20 november 2014
 • Buitenveldert, verbinden en ontsluiten!, Van Eesterengesprek in Buitenveldert #4, 8 december 2014

2013 ↓

 • Oosterdok United, Arcam, januari-februari-maart 2013
 • Oostoever Sloterplas, plantoelichting, Wandeling Van Eesterenmuseum, 14 juli 2013

2012 ↓

 • Plangeschiedenis IJmeer, gemeente Amsterdam, 23 januari 2012
 • Thuis in de stad, Pakhuis De Zwijger, 13 februari 2012
 • Knowledge Clusters, VU Amsterdam, 8 maart 2012
 • De Hollandse Metropool, presentaties TU Delft, Den Haag, Brussel, Arnhem, Delft, MRDH, Arcam Amsterdam, MRA, Provincie Zuid-Holland, Leiden, UvA, Maastricht
 • Tijdelijkheid, Zuiderkerklezing, 12 juli 2012
 • Sterke Stad – Slimme Haven, presentaties Transformatiebesluit Haven-Stad, juli-december 2012

2011 ↓

 • Atelier Kustkwaliteit, Provincie Noord-Holland, 16 februari 2011
 • Cultuur als stedelijke attractie, afscheidscongres ARS, 18 februari 2011
 • Leren van Ruimte voor de Rivier, Masterclass I&M, 23 maart 2011
 • Gastvrij!, Overmorgen, congres studievereniging Bouwkunde TUE, 21 april 2011
 • Amsterdam Waterfront, workshop Kao Pin Delta, Kaoshiung Taiwan, 2 mei 2011
 • Typologie van Amsterdamse stadsparken, Parkenoverleg, 17 juni 2011
 • Introductie IJburg, DIMI, 22 juni 2011
 • ABC, Mapping and understanding megaregions, keynote EURA-congres Kopenhagen, 24 juni 2011
 • Hergebruik, Open Monumentendag, 10-11 september 2011
 • University and City, Public Interior Bouwkunde TU Delft, 13 september 2011
 • Cultural Clusters, Deltametropool, 23 september 2011
 • Structuurvisies en de kwaliteit van de stad, Werkbijeenkomst gemeenteraad Breda, 27 september 2011
 • Alumni & Practice, So you are an urbanist?, Polis Urbanism Week, 30 september 2011
 • Venetië!, Academie van Bouwkunst Amsterdam, 31 oktober 2011
 • Heerlijkheid, Afscheid TU Delft, 20 december 2011

2010 ↓

 • ABC, lezing Beneluxparlement Brussel, 5 februari
 • What’s up in Urbanism?, lezing stand van de stedebouw, Arcam Amsterdam, 7 februari
 • Lange lijnen NieuwWest, lezing EFL-studiemiddag NieuwWest, Arcam Amsterdam, 15 maart
 • Interactiemilieus, het programma van de metropool, lunchlezing Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag, 15 april
 • Het IJ komt er bij!, lezing bij aftrap cursus beroepservaringsperiode ASL, Loods 6 Amsterdam, 22 april
 • Stadscampus TU-Delft, lezing TOP-discussieavond Delft, 6 juni
 • Amsterdamse Pleinen, introductie ARS-studieochtend, 8 juni
 • Interactiemilieus, lezing Kennisdag Concern Amsterdam, Felix Meritis Amsterdam, 10 juni
 • Bike City, introductie bij bezoek delegatie Taiwan aan TU Delft, Delft, 17 juni
 • Interaction Environments, tourist infrastructure Amsterdam, lecture at conference Paris, Tourisme et Métropolisation, Parijs 24 juni
 • Deltametropolis, lezing voor Deense PhD-studenten, Schip van Blauw Wageningen, 1 juli
 • Transformaties Amsterdam, regionalisering en internationalisering, lezing conferentie ter gelegenheid van het afscheid van Len de Klerk als HL Planologie UvA, 3 september
 • De regio in!, lezing teamleidersconferentie dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam, Wijk aan Zee, 10 november
 • ABC – Urbanised Delta, key note lecture PhD seminar Suburban = Urban, Dept. of Urban Planning Faculty of Life Sciences University of Copenhagen, Kopenhagen, 26 november
 • Vrijstaat, reactie op presentatie Vrijstaat-resultaten debatavond De Rode Hoed, Amsterdam, 7 december
 • Waterstad, lezing 17de eeuwse uitleg n.a.v. verschijnen De grote uitleg, proefschrift Jaap Evert Abrahamse, debatcentrum UvA, Amsterdam, 10 december

2009 ↓

 • Atlas ABC, Inaugurale rede TU Delft, Delft 18 maart
 • Waterstad, lezing voor Harvardstudenten Almere, Delft 25 maart
 • Duurzaam en Gastvrij, Metropool Amsterdam, lezing Vastgoedmarktcongres Amsterdam, Amsterdam 26 maart
 • The new port landscape of Amsterdam, Slim-lezing The Productive Delta, Rotterdam, 17 april
 • Stadsontwerp Amsterdam, Van Eesteren-serie Rode Hoed, Amsterdam 21 april
 • Volgende ronde IJ-oever, coreferent presentatie studie Noordoostelijke IJ-oever Amsterdam vereniging ANGSAW, 4 juni
 • ABC and the future of the Dutch Metropolis, lezing PhD-lectureseries Universiteit Lissabon, 5 juni
 • Watercity Amsterdam, lecture workshop Future of the Royal Docks, London, 15 juli
 • Interactiemilieus, Zuiderkerklezing, Amsterdam, 20 augustus
 • Transformaties, lezing Masterclass Academie van Bouwkunst, Tilburg, 22 september
 • What’s up in urbanism?, lezing Masterclass Stad & Stee, Groningen, 23 september
 • Interactiemilieus, lezing workshop Utrecht, Stad van kennis en cultuur, Utrecht, 29 oktober
 • Holland Delta Games, coreferent Mikmak-lezing Designers of the Future – Bob Allies, TU-Delft, 25 november
 • Giant leaps, keynote lecture 4th Conference IFOU – The New Urban Question, Amsterdam, 26 november
 • Nieuwe ritmes van de stad, keynote lecture ‘24’ VIA-jubileumcongres Eindhoven, 2 december

2019

Growth?, UvA Masterclass, Amsterdam, 14 januari 2019

Op een luchtbed in de branding, Gemeente Amsterdam, 23 januari 2019

Genealogie van clusters, Deltametropool, Rotterdam, 9 mei 2019

Op een luchtbed in de branding, KIVI Verkeer en Vervoer, 24 juni 2019

Een frisse start, Sturing planvorming in de startfase van projecten, gemeente Zaanstad, 24 september 2019

2018

Building better cities, Ontvangst delegatie Taipeh in Amsterdam, 28 januari 2018

Amsterdam, Reinventing The Water City, German Marshall Fund, 10 maart 2018

Buiteneiland, Gemeente Amsterdam, 5 juli 2018

Building better cities, Keynote 3rd Asian Public Housing Forum,Taipeh, 22 oktober 2018

2017

Lowlands, Keynote Government Led Urban Regeneration, Taipeh, 5 januari 2017

Amsterdam, Reinventing The Water City, Keynote Government Led Urban Regeneration, Taipeh, 6 januari 2017

Sprong over het IJ, ARCAM-winterlezing, 12 februari 2017

AMS 2050, Studio 2050 AMS, KIT, 17 februari 2017, 26 juni 2017, 12 september 2017

Sixhaven, Angsaw, 18 juni 2017

R&D Revisited, research en development in het Amsterdamse gemeenteapparaat, gemeente Amsterdam, 16 november 2017

2016

Amsterdam, Reinventing The Water City, Projet Urbain, 19 mei 2016

Ruimte voor de Stad, Utrecht, Amsterdam, Zaanstad, GVB, Keulen

2015

Hink-stap-sprong over het IJ, Arcam-winterlezing, 15 februari 2015

Western garden cities redesign, TU Delft, 20 mei 2015

Amsterdam 2025, BLB, Hermitage Amsterdam, 28 mei 2015

Sprong over het IJ, A-Lab, 19 juni 2015

Amsterdam 2025, Amsterdam City, 17 oktober 2015

2014

City and culture, Masterclass Planologie UvA, 17 januari 2014

Plan-Zuid Berlage, Arcam winterlezing, 16 februari 2014

Zaancorridor, Deltametropool/TU Delft, 26 maart 2014

Ingenieurs en architecten, bij de aanbieding van Gertjan Wieburg’s Architectuur en beschaving, Amsterdam, 23 mei 2014

Compacte Stad 2.0, ULI – Amsterdam, 6 juni 2014

What if?, Stad en spoor, conferentie 175 jaar spoor, Pakhuis de Zwijger, 7 oktober 2014

Hidden Treasures Innercity East, Studio Plantage AMS, 10 oktober 2014

The Amsterdam Case, waterfront development, Malmö University, 19 november 2014

Living with water, Voronezh University, 20 november 2014

Buitenveldert, verbinden en ontsluiten!, Van Eesterengesprek in Buitenveldert #4, 8 december 2014

2013

Oosterdok United, Arcam, januari-februari-maart 2013

Oostoever Sloterplas, plantoelichting, Wandeling Van Eesterenmuseum, 14 juli 2013

2012

Plangeschiedenis IJmeer, gemeente Amsterdam, 23 januari 2012

Thuis in de stad, Pakhuis De Zwijger, 13 februari 2012

Knowledge Clusters, VU Amsterdam, 8 maart 2012

De Hollandse Metropool, presentaties TU Delft, Den Haag, Brussel, Arnhem, Delft, MRDH, Arcam Amsterdam, MRA, Provincie Zuid-Holland, Leiden, UvA, Maastricht

Tijdelijkheid, Zuiderkerklezing, 12 juli 2012

Sterke Stad – Slimme Haven, presentaties Transformatiebesluit Haven-Stad, juli-december 2012

2011

Atelier Kustkwaliteit, Provincie Noord-Holland, 16 februari 2011

Cultuur als stedelijke attractie, afscheidscongres ARS, 18 februari 2011

Leren van Ruimte voor de Rivier, Masterclass I&M, 23 maart 2011

Gastvrij!, Overmorgen, congres studievereniging Bouwkunde TUE, 21 april 2011

Amsterdam Waterfront, workshop Kao Pin Delta, Kaoshiung Taiwan, 2 mei 2011

Typologie van Amsterdamse stadsparken, Parkenoverleg, 17 juni 2011

Introductie IJburg, DIMI, 22 juni 2011

ABC, Mapping and understanding megaregions, keynote EURA-congres Kopenhagen, 24 juni 2011

Hergebruik, Open Monumentendag, 10-11 september 2011

University and City, Public Interior Bouwkunde TU Delft, 13 september 2011

Cultural Clusters, Deltametropool, 23 september 2011

Structuurvisies en de kwaliteit van de stad, Werkbijeenkomst gemeenteraad Breda, 27 september 2011

Alumni & Practice, So you are an urbanist?, Polis Urbanism Week, 30 september 2011

Venetië!, Academie van Bouwkunst Amsterdam, 31 oktober 2011

Heerlijkheid, Afscheid TU Delft, 20 december 2011

2010

ABC, lezing Beneluxparlement Brussel, 5 februari

What’s up in Urbanism?, lezing stand van de stedebouw, Arcam Amsterdam, 7 februari

Lange lijnen NieuwWest, lezing EFL-studiemiddag NieuwWest, Arcam Amsterdam, 15 maart

Interactiemilieus, het programma van de metropool, lunchlezing Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag, 15 april

Het IJ komt er bij!, lezing bij aftrap cursus beroepservaringsperiode ASL, Loods 6 Amsterdam, 22 april

Stadscampus TU-Delft, lezing TOP-discussieavond Delft, 6 juni

Amsterdamse Pleinen, introductie ARS-studieochtend, 8 juni

Interactiemilieus, lezing Kennisdag Concern Amsterdam, Felix Meritis Amsterdam, 10 juni

Bike City, introductie bij bezoek delegatie Taiwan aan TU Delft, Delft, 17 juni

Interaction Environments, tourist infrastructure Amsterdam, lecture at conference Paris, Tourisme et Métropolisation, Parijs 24 juni

Deltametropolis, lezing voor Deense PhD-studenten, Schip van Blauw Wageningen, 1 juli

Transformaties Amsterdam, regionalisering en internationalisering, lezing conferentie ter gelegenheid van het afscheid van Len de Klerk als HL Planologie UvA, 3 september

De regio in!, lezing teamleidersconferentie dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam, Wijk aan Zee, 10 november

ABC – Urbanised Delta, key note lecture PhD seminar Suburban = Urban, Dept. of Urban Planning Faculty of Life Sciences University of Copenhagen, Kopenhagen, 26 november

Vrijstaat, reactie op presentatie Vrijstaat-resultaten debatavond De Rode Hoed, Amsterdam, 7 december

Waterstad, lezing 17de eeuwse uitleg n.a.v. verschijnen De grote uitleg, proefschrift Jaap Evert Abrahamse, debatcentrum UvA, Amsterdam, 10 december

2009

Atlas ABC, Inaugurale rede TU Delft, Delft 18 maart

Waterstad, lezing voor Harvardstudenten Almere, Delft 25 maart

Duurzaam en Gastvrij, Metropool Amsterdam, lezing Vastgoedmarktcongres Amsterdam, Amsterdam 26 maart

The new port landscape of Amsterdam, Slim-lezing The Productive Delta, Rotterdam, 17 april

Stadsontwerp Amsterdam, Van Eesteren-serie Rode Hoed, Amsterdam 21 april

Volgende ronde IJ-oever, coreferent presentatie studie Noordoostelijke IJ-oever Amsterdam vereniging ANGSAW, 4 juni

ABC and the future of the Dutch Metropolis, lezing PhD-lectureseries Universiteit Lissabon, 5 juni

Watercity Amsterdam, lecture workshop Future of the Royal Docks, London, 15 juli

Interactiemilieus, Zuiderkerklezing, Amsterdam, 20 augustus

Transformaties, lezing Masterclass Academie van Bouwkunst, Tilburg, 22 september

What’s up in urbanism?, lezing Masterclass Stad & Stee, Groningen, 23 september

Interactiemilieus, lezing workshop Utrecht, Stad van kennis en cultuur, Utrecht, 29 oktober

Holland Delta Games, coreferent Mikmak-lezing Designers of the Future – Bob Allies, TU-Delft, 25 november

Giant leaps, keynote lecture 4th Conference IFOU – The New Urban Question, Amsterdam, 26 november

Nieuwe ritmes van de stad, keynote lecture ‘24’ VIA-jubileumcongres Eindhoven, 2 december