Over Maurits

Maurits de Hoog (Gouda, 1955) is stedenbouwkundige en woont in Amsterdam. Hij was werkzaam als zelfstandige (1980-1995) en werkte lang bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, later de Directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam (1996-2020). Van 2008 tot 2012 was hij daarnaast hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft in de leerstoel Stad & Regio. Nu werkt hij als zelfstandig adviseur.

Maurits de Hoog (Gouda, 1955) is an urbanist and lives in Amsterdam. He was educated in the University of Technology Delft (1973-1981, price). He had his own practice (1980-1995) and has been working in the Planning Department of the City of Amsterdam for a long time (1996-2020). From 2008 until 2012 he was professor of Metropolitan and Regional Design in the Faculty of Architecture of the University of Technology in Delft, Chairman of the department of Urbanism and MT-member of the Faculty. Now he works as an independent adviser and board member of different foundations.

Over Maurits

Maurits de Hoog (Gouda, 1955) is stedenbouwkundige en woont in Amsterdam. Hij was werkzaam als zelfstandige (1980-1995) en werkte lang bij de Dienst Ruimtelijke Ordening, later de Directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam (1996-2020). Van 2008 tot 2012 was hij daarnaast hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft in de leerstoel Stad & Regio. Nu werkt hij als zelfstandig adviseur.

Maurits de Hoog (Gouda, 1955) is an urbanist and lives in Amsterdam. He was educated in the University of Technology Delft (1973-1981, price). He had his own practice (1980-1995) and has been working in the Planning Department of the City of Amsterdam for a long time (1996-2020). From 2008 until 2012 he was professor of Metropolitan and Regional Design in the Faculty of Architecture of the University of Technology in Delft, Chairman of the department of Urbanism and MT-member of the Faculty. Now he works as an independent adviser and board member of different foundations.

Foto: Bart Grietens

Foto: Bart Grietens

Zijn specialisme is advies en ontwerp in de startfase van complexe stedelijke transformatieprocessen. Dat doet hij vanaf 2020 als zelfstandige en deed hij jarenlang vanuit de gemeente Amsterdam: IJ-oever, IJmeeratelier, Haven-Stad, Zuidplaspolder, Ruimte voor de Stad/Koers 2025, Sprong over het IJ, ZWASH, Vrije Ruimte. Hij participeerde daarnaast in de Kwaliteitsteams Drechtoevers (1999-2004) en Ruimte voor de Rivier (2006-2016) en was supervisor over de bouw van de Oostoever Sloterplas (1994-1996) en de vernieuwing van de jaren ’50-buurt Jeruzalem in Amsterdam (2006-2010). Hij initieerde het Atelier Kustkwaliteit (2010-2012) en was kwartiermaker van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (2013-2014).

Van 2009 tot 2012 was hij voorzitter van de afdeling Urbanism en MT-lid van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Hij was de eerste voorzitter van het Van Eesterenmuseum (2010-2012) en interim-voorzitter (2020-2021), voorzitter van de EFL-stichting (2011-2017) en penningmeester van de PEP/Beroepservaring (2017-2019).

Hij schreef o.a. Tour Groot-Amsterdam (gemeente Amsterdam, 2020), De Hollandse Metropool, ontwerpen aan interactiemilieus (Thoth Bussum, 2012), Nieuwe Ritmes van de stad, metropoolvorming in Amsterdam (Thoth Bussum, 2019), Lange lijnen in Nieuw West (De Driehoek Amsterdam, 2007) en 4 x Amsterdam, ontwerpen aan de stad (Thoth Bussum, 2005) en was redactielid van Blauwe Kamer (1991-1995). Hij gaf les aan de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Tilburg en aan de universiteiten van Lissabon, Kopenhagen, Kaohsiung and Malmö.

His specialism is the design and coordination of large scale urban transformation processes, like: IJ-banks Amsterdam, IJ-lake, Haven-Stad, Zuidplaspolder, Roadmap Amsterdam 2025, Sprong over het IJ, Airport corridor Schiphol-Amsterdam, Free Space Amsterdam.

He participated in the Quality teams for Drechtoevers (Drechtsteden 1999-2004) and Room for the River (RWS-PDR 2006-2017) and was supervisor in the development of Oostoever Sloterplas Amsterdam-New-West (1994-1996) and in the renewal of the postwar Frankendaal area in Amsterdam-East (2008-2011). He initiated the Atelier Coastal Quality (TU Delft 2010-2012), was one of the founders of the Van Eesterenmuseum in Amsterdam (2010-2012) and president of the EFL Foundation (2011-2017). In 2013 and 2014 he was the startup manager of the Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (founded by TU Delft, Wageningen UR and MIT Boston).

Publications a.o. Tour Groot-Amsterdam (City of Amsterdam, 2020), The Dutch Metropolis, designing quality interaction environments (2012, Thoth Bussum), New Rhythms of the City  (2009, Thoth Bussum), Lange lijnen in Nieuw West (2007, De Driehoek Amsterdam) and 4 x Amsterdam, Ontwerpen aan de stad (2005, Thoth Bussum). He was editor of the landscape and urbanism journal Blauwe Kamer (1991-1995) and has been lecturing in the Academies of Architecture of Amsterdam, Arnhem, Rotterdam and Tilburg and the universities of Lisbon, Copenhagen, Kaohsiung and Malmö.

Curriculum Vitae

Werkkringen

 • Senior-adviseur dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam, 2004-2020
  projectleider Haven-Stad 2007-2013
  projectleider Ruimte voor de Stad/Koers 2025 2014-2016
  projectleider Sprong over het IJ 2015-2018
  trekker ruimtelijk spoor MIRT-onderzoek Zuid-West-Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) 2018-2020
  projectleider Vrije Ruimte 2019-2020
 • Kwartiermaker Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, in opdracht van TU Delft-Wageningen UR-MIT Boston, 2013-2014
 • Voorzitter afdeling Urbanism en MT-lid Faculteit Bouwkunde TU-Delft, 2009-2012
 • Hoogleraar stedebouwkundig ontwerpen TU-Delft, leerstoel Stad & Regio Faculteit Bouwkunde, 2008-2012
 • Teamleider Ontwerpteam Stad, dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam, 1996-2004
  projectleider Panorama Noord 1999-2001
  projectleider Masterplan Wibautas 1998-2002
 • Directeur-eigenaar De Hoog – ontwerp en onderzoek, bureau voor stad- en regiostudies, Amsterdam, 1992-heden.
 • Hoofd afdeling Stedebouw Academie van Bouwkunst Amsterdam, 1990-1993
 • Partner in Maatschap Villanova, met Jan Hoffmans, Mirik Jung, Andries Laane en Rudy Stroink, Rotterdam, 1982-1991
 • Onderzoeker Projectraad afdeling Bouwkunde TU-Delft, 1981

Senior-adviseur dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam, 2004-2020
projectleider Haven-Stad 2007-2013
projectleider Ruimte voor de Stad / Koers 2025, 2014-2016
projectleider Sprong over het IJ 2015-2018
trekker ruimtelijk spoor MIRT-onderzoek Zuid-West-Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp (ZWASH) 2018-2020
projectleider Vrije Ruimte 2019-2020

Kwartiermaker Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, in opdracht van TU Delft-Wageningen UR-MIT Boston, 2013-2014

Voorzitter afdeling Urbanism en MT-lid Faculteit Bouwkunde TU-Delft, 2009-2012

Hoogleraar stedebouwkundig ontwerpen TU-Delft, leerstoel Stad & Regio Faculteit Bouwkunde, 2008-2012

Teamleider Ontwerpteam Stad, dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam, 1996-2004
projectleider Panorama Noord 1999-2001
projectleider Masterplan Wibautas 1998-2002

Directeur-eigenaar De Hoog – ontwerp en onderzoek, bureau voor stad- en regiostudies, Amsterdam, 1992-heden.

Hoofd afdeling Stedebouw Academie van Bouwkunst Amsterdam, 1990-1993

Partner in Maatschap Villanova, met Jan Hoffmans, Mirik Jung, Andries Laane en Rudy Stroink, Rotterdam, 1982-1991

Onderzoeker Projectraad afdeling Bouwkunde TU-Delft, 1981

Onderwijs-coaching-workshops

 • Coaching medewerkers DRO/R&D, waaronder toptraject Oud- en Nieuw-Noord, 2019
 • Mentor Challenge Circulaire Bedrijventerreinen 2050, Architectuur Lokaal, 2019
 • Coördinator Stedebouw Professional Experience Programme/Beroepservaring, 2012-2016
 • Lid promotiecommissies
  J.E. Abrahamse, De grote uitleg, Universiteit van Amsterdam, 2010
  J.E. van Schaijck, Timespace matters, TU-Delft, 2011
  T.A. de Jong, Milieudifferentiatie, TU-Delft, 2012
 • Gastdocentschappen, begeleiding ontwerpprojecten,
  collegereeksen stedebouwkundig ontwerpen, lezingen, begeleiding afstudeerprojecten, 1981-heden
  TU-Delft, Universiteiten Lissabon en Kopenhagen
  Academies van Bouwkunst Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Tilburg
 • Tussen stad en strand, cursussen ruimtelijke kwaliteit Academie van Bouwkunst Amsterdam, 1994-1996
 • De periferie voorbij, Capita Selecta-reeks Academie van Bouwkunst Amsterdam, 1993

Coaching medewerkers DRO/R&D, waaronder toptraject Oud- en Nieuw-Noord, 2019

Mentor Challenge Circulaire Bedrijventerreinen 2050, Architectuur Lokaal, 2019

Coördinator Stedebouw Professional Experience Programme/Beroepservaring, 2012-2016

Lid promotiecommissies
J.E. Abrahamse, De grote uitleg, Universiteit van Amsterdam, 2010

J.E. van Schaijck, Timespace matters, TU-Delft, 2011
T.A. de Jong, Milieudifferentiatie, TU-Delft, 2012

Gastdocentschappen, begeleiding ontwerpprojecten,
collegereeksen stedebouwkundig ontwerpen, lezingen, begeleiding afstudeerprojecten, 1981-heden
TU-Delft, Universiteiten Lissabon en Kopenhagen
Academies van Bouwkunst Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Tilburg

Tussen stad en strand, cursussen ruimtelijke kwaliteit Academie van Bouwkunst Amsterdam, 1994-1996

De periferie voorbij, Capita Selecta-reeks Academie van Bouwkunst Amsterdam, 1993

Overige werkzaamheden

 • Interim-voorzitter Van Eesterenmuseum, 2020-2021
 • Penningmeester PEP/Beroepservaring, 2017-2019
 • Penningmeester Watersportvereniging Het Die, 2012-2016
 • Lid Reflectiegroep Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, 2010-2014
 • Voorzitter Stichting Van Eesterenmuseum Amsterdam, 2010-2012
 • Bestuurslid Van Eesteren-Fluck-Van Lohuizen-Stichting, 2009-2017; voorzitter 2011-2017
 • Jurylid Schroeders-prijs Ondergronds Bouwen, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017
 • Jurylid Europan, 2009
 • Supervisor vernieuwing Tuindorp Frankendaal/Jeruzalem, Amsterdam, 2008-2011
 • Bestuurslid Archiprix International, 2008-2011
 • Voorzitter Watersportvereniging Het Die, 2007-2010
 • Lid (en plv. voorzitter) Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, Rijkswaterstaat 2006-2016
 • Gastredacteur Stadscahiers no.1, 2006
 • Lid Begeleidingsteam Vernieuwing Stadionplein, Amsterdam, 2006-2008
 • Lid Ambtelijk Kernteam De Grote Vereenvoudiging, 2004-2006: herziening Plaberum, Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen gemeente Amsterdam
 • Lid Commissie van Advies Academie van Bouwkunst Amsterdam, 2004-2009
 • Lid Kwaliteitsteam Drechtoevers, Dordrecht e.o., 2001-2005
 • Lid Programmaraad Ontwerpatelier Rijks Planologische Dienst, 1999-2002
 • Jurylid Maaskantprijs, 1999
 • Bestuurslid Stichting Het Metropolitane Debat, 1997-1998
 • Jurylid Archiprix, 1997
 • Lid Supervisieteam IJ-oever Amsterdam, 1996-1998
 • Supervisor Oostoever Sloterplas Amsterdam, 1994-1996
 • Lid Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, 1992-1994
 • Redacteur Blauwe Kamer, 1991-1995
 • Projectbeurs Stimuleringsfonds voor Beeldende Kunst en Bouwkunst, 1985-1986:
  internationale vergelijking en ontwerpverkenning ontwikkeling IJmeer, Amsterdam-Almere

Voorzitter Eo Wijersstichting, Vanaf 2021

Interim-voorzitter Van Eesterenmuseum, 2020-2021

Penningmeester PEP/Beroepservaring, 2017-2019

Penningmeester Watersportvereniging Het Die, 2012-2016

Lid Reflectiegroep Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden, 2010-2014

Voorzitter Stichting Van Eesterenmuseum Amsterdam, 2010-2012

Bestuurslid Van Eesteren-Fluck-Van Lohuizen-Stichting, 2009-2017; voorzitter 2011-2017

Jurylid Schroeders-prijs Ondergronds Bouwen, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017

Jurylid Europan, 2009

Supervisor vernieuwing Tuindorp Frankendaal/Jeruzalem, Amsterdam, 2008-2011

Bestuurslid Archiprix International, 2008-2011

Voorzitter Watersportvereniging Het Die, 2007-2010

Lid (en plv. voorzitter) Kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, Rijkswaterstaat 2006-2016

Gastredacteur Stadscahiers no.1, 2006

Lid Begeleidingsteam Vernieuwing Stadionplein, Amsterdam, 2006-2008

Lid Ambtelijk Kernteam De Grote Vereenvoudiging, 2004-2006: herziening Plaberum, Plan- en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen gemeente Amsterdam

Lid Commissie van Advies Academie van Bouwkunst Amsterdam, 2004-2009

Lid Kwaliteitsteam Drechtoevers, Dordrecht e.o., 2001-2005

Lid Programmaraad Ontwerpatelier Rijks Planologische Dienst, 1999-2002

Jurylid Maaskantprijs, 1999

Bestuurslid Stichting Het Metropolitane Debat, 1997-1998

Jurylid Archiprix, 1997

Lid Supervisieteam IJ-oever Amsterdam, 1996-1998

Supervisor Oostoever Sloterplas Amsterdam, 1994-1996

Lid Amsterdamse Raad voor de Monumentenzorg, 1992-1994

Redacteur Blauwe Kamer, 1991-1995

Projectbeurs Stimuleringsfonds voor Beeldende Kunst en Bouwkunst, 1985-1986:
internationale vergelijking en ontwerpverkenning ontwikkeling IJmeer, Amsterdam-Almere